Het team


Binnen onze school zijn onderstaande mensen werkzaam. We dragen allemaal ons steentje bij aan wie we willen zijn: Samen zijn we groot, door klein te zijn. Wij zijn allemaal bereikbaar via ons e-mailadres en telefoonnummer: 0475-592364

 
Directie
  Sandra Jacobs
Directeur

Dinsdag, woensdag
 
Linda Op den Camp
Teamleider / IB-er

Dinsdag, woensdag
donderdag                            

De groepsleerkrachten
  Josette van der Loo
Leerkracht groep 1-2

Dinsdag, donderdag
  Leerkracht groep 1-2

Maandag, Woensdag,
  José Wagemans
Leerkracht groep 3-4

Maandag, dinsdag,
woensdag (om de week)
  Rinie Brouns
Leerkracht groep 3-4      

Woensdag (om de week),
donderdag, vrijdag
  Twan Steeghs
Leerkracht groep 5-6

Maandag t/m vrijdag
 
Luc Berden
Leerkracht groep 7-8

Maandag t/m vrijdag
 
Groepsondersteuning
  Mariska Brouwers

Ondersteuning groep 3 t/m 8
  Imke Rieter
Onderwijsassistente
Ondersteuning groep 3 t/m 6
Ondersteunend personeel
  Marjo Verhaeg
Administratie

Maandagochtend
  John Luijten
Conciërge

Dinsdag-
en donderdagmiddag
  Suzanne van de Beek
Interieurverzorgster
  Wendy Janssen
Interieurverzorgster
 


 

De plaatsing in groep 1:
Kinderen kunnen vanaf de dag waarop ze 4 jaar worden, ingeschreven en toegelaten worden tot de school. Ze worden dan geplaatst in groep 1. In deze groep staat het spelend leren centraal, maar er wordt ook de nodige aandacht besteed aan de taalontwikkeling en voorbereidend rekenen.

Bij aanvang van een schooljaar worden de leerlingen, die in de periode oktober t/m december op school zijn gekomen, in principe in groep 2 geplaatst. Voorwaarde is dat ze voldoen aan de door de school gestelde criteria. Een beslissing hierover wordt altijd in overleg met de ouders genomen. De criteria zijn vastgelegd in het schoolbeleid en liggen op school ter inzage. De leerlingen die vanaf januari zijn ingestroomd worden in het nieuwe schooljaar weer in groep 1 geplaatst.

De organisatie van de groepen:
De leerlingen zijn gegroepeerd in 8 leerstofjaargroepen. Evenals in groep 1 ligt in groep 2 het accent op spelend leren, waarbij de leerkrachten de kinderen in spel- en werkvormen steeds nieuwe ervaringen laten opdoen. In groep 2 ontstaat een natuurlijke belangstelling voor het leren lezen, schrijven en rekenen. Dit proces wordt in groep 3 m.b.v. de methode "Veilig leren lezen" systematisch voortgezet. Rond de jaarwisseling kennen de leerlingen van groep 3 dan voldoende woorden om eenvoudige teksten te kunnen lezen. In de daarop volgende groepen wordt de aangeleerde basiskennis verder vergroot. Gaandeweg wordt het lesprogramma met andere vak- en vormingsgebieden uitgebreid. Hiervoor worden methoden gebruikt, die voldoen aan de in de wet gestelde kerndoelen.

Groepering van de leerlingen:

De leerlingen van de groepen 1 en 2 vormen een combinatiegroep.
De leerlingen van de groepen 3 en 4 vormen een combinatiegroep
De leerlingen van de groepen 5 en 6 vormen een combinatiegroep
De leerlingen van de groepen 7 en 8 vormen een combinatiegroep